Slovacia incognita

Slovacia incognita je neziskové občianske združenia, ktoré vzniklo 7.6.2002. Cieĺom združenia sú záchranné a rekonštrukčné práce na románskom kostolíku v obci Klátová Nová Ves-Sádok, záchranné a rekonštrukčné práce na území Slovenskej republiky v zmysle platných právnych noriem, propagácia, organizovanie turistických aktivít na Slovensku, publikačná a poradenská činnosť v tejto oblasti. Združenie bude spolupracovať s ďalšími občianskymi združeniami s podobným zameraním, nadväzovať spoluprácu s medzinárodnými organizaciámi, zameranými na záchranu historických pamaiatok a kultúrneho a prírodného dedičstva.
Kontakt

Občianske združenie Slovacia Incognita
Bagarova 193, Práznovce
95501 Topoľčany
IČO: 36064301
DIČ: 2021681156

Číslo účtu: 2800903450/8330 Fio banka
IBAN: SK7983300000002800903450
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Telefonický kontakt:
Mgr.art. Martin Mikuláš 0949 116 056
Mgr.art. Peter Koreň 0903 129 115
E-mail: incognita@incognita.eu

incognita.eu