Odhalenie pamätnej tabule v Brodzanoch

 

Dňa 24.11.2016 sa v Brodzanoch uskutočnilo odhalenie pamätnej tabule pod vedenímzástupcov Regionálneho združenia inteligencie Ponitria a Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch. Tabula je venovaná významným rodákom a dejateľom obce Brodzany: dramatikovi a filozofovi Izákovi Cabanovi, politickému väzňovi Antonovi Kyselému, spisovateľovi Vladimírovi Reiselovi, profesorovi archeológie Jozefovi Vladárovi DrSc. a operetnej speváčke Margaréte Švercelovej.

Tento akt sa mohol uskutočniť za pomoci sponzorov: Juraja Peškoviča, Róberta Sámela, Vladimíra Šišáka, Andreja Slivku a OU Brodzany ako aj Coop Jednota Topoľčany.Príhovor speváčky Margaréty  Švercelovej a vystúpene  žiakov zo ZŠ Veľké Bielice, ZUŠ Bošany a žiačky A. Dragulovej zo SS0Š pedagogickej Topoľčany umocnilo túto slávnostnú atmosféru.K významným osobnostiam predniesli príhovory  PhD. Vladimír Daniš, PhD. ,Mgr. Dorušinec, Mgr. Dragulová, Mgr. Molnárová a ktorí predstavili život, diela a činnosť týchto významných osobností obce Brodzany. Podujatie, ktoré organizačne zabezpečila Mgr. Gabriela Dragulová za hojnej účasti občanov obce malo slávnostný charakter a hlboký význam.