Osobnosti stredného Ponitria

Na území tohto regiónu sa narodili a pôsobili mnohé významné osobností, z ktorých niektoré ovplyvnili tú ktorú oblasť života slovenskej spoločnosti a prípadne i európskej. Môžeme byť právom hrdí, že sa tu narodil Ľudovít Štúr kodifikátor spisovnej slovenčiny a bojovník za národné práva Slovákov, významní slovenskí básnici a literáti Valentín Beniak, Pavol Gašparovič Hlbina, Juraj Palkovič, Vladimír Reisel, Zlata Dônčová, Helena Križanová-Brindzová.Významným slovenským literátom, rodákom z tohto regiónu je kardinál Korec, ktorý  je i európskou osobnosťou v boji za ľudské práva a náboźenskú slobodu. Rovnako v oblasti kultúrneho života tu pôsobili osobnosti celoslovenského rozmeru ako Katarína Lazarová, Rudolf Jašík a Ružena Smatanová. Jedinečnou a výnimočnou  osobnosťou je Katarína Kolníková, ktorá sa vypracovala z amatérskej divadelnej ochotníčky na profesionálnu herečku-ikonu slovenského  divadelníctva. Je to zásluhou Stanislava Štepku, výnimočného dramatika, autora naivných divadelných hier s príslovečnými slovenskými témami, režiséra a zakladateľa Radošinského naivného divadla. Vo sfére divadelníctva pochádzajú z regiónu významní herci Ľubomír Paulovič a Alojz Kramár. Zo stredného Ponitria pochádza významná slovenská sochárka Ľudmila Cvengrošová, autorka známeho súsošia sv. Cyrila a Metóda na nitrianskom hrade.  V oblasti hudby a spevu má región rodáka, veľkého hudobného skladateľa Dezidéra Kardoša, európskeho operného speváka Petra Dvorského,  speváčku Margarétu Švercelovú a  v súčasnosti tu pôsobiaca na Súkromnom gymnáziu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch,  operná slovenská stálica Martin Babjak. Osobnosťou politicko-spoločenského života celoeurópskeho formátu je rodák Alexander Dubček. Zo športovej sféry je rodákom  vo svete známy hokejista Miroslav Šatan a osobnosti slovenského futbalu Karol Jokl, Ladislav Jurkemik, Marián Masný a Vojtech Masný.

Meno a priezvisko Mesto, obec narodenia/pôsobenia 
Michal Adamkovich Veľké Dvorany
Martin Babjak Topoľčany
Ján Antonín Baťa Partizánske
Stanislav Beňačka Rybany
Valentín Beniak Chynorany
Ľudovít Bebjak Chynorany
Jozef Bezák Horné Chlebany, Chynorany
Miroslav Bezák Partizánske, Chynorany
Vojtech Bucko Libichava
Ľudmila   Cvengrošová Radošina
Zlata  Dônčová Nitrianska Streda, Nadlice
Alexander Dubček Uhrovec
Peter Dvorský Horná Ves
Jozef Elenič Topoľčany
František Gaal Skačany
Jozef Gahér Dvorany na Nitrou
Vladimír Gális Krušovce – Dolné  Chlebany, Topoľčany
Peter Glocko Partizánske
Cyril Marián Guniš Veľké Chlievany
Ferdinand Guniš Veľké Chlievany
Ján Hlaváč Chynorany
Julius Herodek Brodzany
Pavol Horváth Šišov- Dolný Riadok
Jozef Matej Huljak Nadlice
Rudolf Jašík Partizánske
Tomáš Jedlička Jacovce
Karol Jokl Partzánske
Ladislav Jurkemik Jacovce
Ladislav Kamanházi Skačany
Dezider Kardoš Nadlice
Michal Kišš Podlužany
Miloš Kišš Podlužany
Ján Klempa – Jacovský Jacovce
Jozef Klížan Skačany
Stanislav Kmotorka Chynorany
Katarína Kolníková Radošina
Ján Chryzostom Korec Bošany
Ivan Korec Chynorany
Anna Košíková Chynorany
Augustín Krajčík Veľké Dvorany
Alojz Kramár Rybany
Jozef Kramár Rybany
Nora Krausová – Beniaková Chynorany
Jozef Krasula Partizánske
Helena Križanová – Brindzová Ludanice
Oldrich Krupica Bošany, Topoľčany
Anton Kyselý Brodzany
Katarína Lazarová Janova Ves
Ján Lukačka Krnča
Jozef Marko Topoľčany
Marián Masný Rybany
Vojtech Masný Chynorany
Ladislav Michal Skačany
Vincent Molnár Chynorany
Marián Novotný Jacovce
Pavol Obuch Jacovce
Anton Ondruš Solčany
Ernest Opluštil Topoľčany
Juraj Palkovič Veľké Chlievany
Alfonz Paulen Malé Bedzany
Ľubomír Paulovič Prašice, Topoľčany
Jozef Pihík Veľké Chlievany
Jozef Porubský Veľké Hoste, Topoľčany
Vladimir Reisel Brodzany
Elena Revayová Chynorany
Ján Romanovský Topoťčany
Hermína Rybanská Veľké Dvorany
Augustín Rybanský Veľké Dvorany
Ján Rybanský Veľké Dvorany
Ján Ribini Krnča
Ján Sokol Jacovce
Miroslav Šatán Jacovce , Topoľčany
Milan Šášik Preseľany, Jacovce
Ružena Smatanová Ludanice
Stanislav Štefkovič Skačany
Stanislav Štepka Radošina
Jozef Šedý Bošany
Jozef Šedivý Jacovce
Ľudovít  Štúr Uhrovec
Vojtech  Šuhajda Skačany
Margaréta Švercelová Brodzany
Ján Emil Terlanday Chynorany
Jozef Tiso Bánovce nad Bebravou
Jozef Vladár Brodzany
Egon Wiedermann Topoľčany
Mesto, obec narodenia/pôsobenia Meno a priezvisko 
Bánovce nad Bebravou Janko Jesenský
Jozef Tiso
Bošany Ján Chryzostom Korec
Oldrich Krupica
Jozef Šedý
Brodzany Julius Herodek
Anton Kyselý
Vladimir Reisel
Margaréta Švercelová
Jozef Vladár
Dvorany na Nitrou Jozef Gahér
Horné Chlebany Jozef Bezák
Dolné Chlebany Vladimír Gális
Horná Ves Peter Dvorský
Chynorany Ľudovít Bebjak
Valentín Beniak
Jozef Bezák
Ján Hlaváč
Stanislav Kmotorka
Ivan Korec
Anna Košíková
Nora Krausová – Beniaková
Vojtech Masný
Vincent Molnár
Elena Revayová
Ján Emil Terlanday
 Jacovce Tomáš Jedlička
Ladislav Jurkemik
Ján Klempa – Jacovský
Marián Novotný
Pavol Obuch
Ján Sokol
Milan Šášik
Miroslav Šatán
Jozef Šedivý
Janova Ves Katarína Lazarová
Krnča Ján Lukačka
Ján Ribini
Krušovce Vladimír Gális
Ludanice Helena Križanová – Brindzová
Ružena Smatanová
Libichava Vojtech Bucko
Malé Bedzany Alfonz Paulen
Nadlice Zlata  Dônčová
Jozef Matej Huljak
Dezider Kardoš
Nitrianska Streda Zlata  Dônčová
Partizánske Ján Antonín Baťa
Miroslav Bezák
Peter Glocko
Rudolf Jašík
Karol Jokl
Jozef Krasula
Podlužany Michal Kišš
Miloš Kišš
Prašice Ľubomír Paulovič
Preseľany Milan Šášik
Radošina Ľudmila   Cvengrošová
Katarína Kolníková
Stanislav Štepka
Rybany Stanislav Beňačka
Alojz Kramár
Jozef Kramár
Marián Masný
Skačany Ladislav Kamanházi
Jozef Klížan
František Gaal
Ladislav Michal
Stanislav Štefkovič
Stanislav Štefkovič
Vojtech  Šuhajda
Ľubomír Paulovič
Solčany Anton Ondruš
Šišov Pavol Horváth
Topoľčany Martin Babjak
Jana Benková
Jozef Elenič
Vladimír Gális
Jozef Marko
Ernest Opluštil
Jozef Porubský
Ján Romanovský
Egon Wiedermann
Uhrovec Alexander Dubček
Ľudovít  Štúr
Veľké Dvorany Michal Adamkovich
Augustín Krajčík
Hermína Rybanská
Augustín Rybanský
Ján Rybanský
Veľké Hoste Jozef Porubský
Veľké Chlievany Cyril Marián Guniš
Ferdinand Guniš
Juraj Palkovič
Jozef Pihík