Križanovej-Brindzovej Ludanice

Križanovej-Brindzovej Ludanice. Číta celá rodina, číta celá dedina.

V Ludaniciach si 29.11.2019 po druhý krát uctili pamiatku regionálnej osobnosti, svojej rodáčky, spisovateľky Heleny Križanovej-Brindzovej, ktorá pôsobila v ich obci ako učiteľka. Podujatie, ktoré sa uskutočnilo pod názvom Križanovej-Brindzovej Ludanice, Číta celá rodina, číta celá dedina zorganizovalo Regionálne združenie inteligencie Ponitria v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou pedagogickou v Topoľčanoch, Obecným úradom a Základnou školou v Ludaniciach a Základnou školou v Kovarciach. V prvej časti časti predseda Regionálneho združenia inteligencie Ponitria PhDr. Vladimír Daniš, PhD. spolu so starostom Matúšom Dočkalíkom odhalili na Obecnom úrade spisovateľke pamätnú tabuľu. Finančne prispeli Kamenárstvo Žoldoš, Súkromná stredná škola pedagogická a Romantik pizeria. Okrem príhovorov menovaných spisovateľkine dielo priblížili prítomným jej dcéra PaeDr. Danka Korábová,  Mgr. Lukáš Dorušinec a Mgr. Lucia Danková.Po slávnostnom akte odhalenia tabule nasledovala druhá časť, kde rodičia z Ludaníc a Kovariec spolu so svojimi deťmi ako i učitelia so svojim žiakmi čítali úryvky z kníh uvádzanej autorky ako aj  spisovateľky Ruženy Smatanovej, ktorá v obci učila. Čítanie spestrili žiaci z Kovariec a študenti spomínanej pedagogickej školy hudobnými číslami a spevom. Organizátori by boli radi, keby aj iné obce a školy v našom regióne nasledovali ich príklad.

  

Na Základnej škole v Ludaniciach si 29.2.2017 pripomenuli známu spisovateľku Helenu Križanovú – Brindzovú pri príležitosti 95.výročia jej narodenia konferenciou s názvom Križanovej-Brindzovej Ludanice. Podujatie, ktoré úvodnými príhovormi otvorili, riaditeľ školy Mgr. Vladimír Káčer a starostka obce Mgr. Ľubica Petráková, inicioval predseda Regionálneho združenia inteligencie Ponitria a zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch /SSOŚP/ Dr. Vladimír Daniš, PhD. V hlavnom referáte ozrejmil v kontexte celého diapazónu ostatných osobnosti nášho regiónu, postavenie osobnosti tejto spisovateľky. Jej prínos, predovšetkým ako autorky kníh pre deti a mládež, zdôraznila vo svojom koreferáte vyučujúca SSOŚP Mgr.Krošláková. Podujatie spestril svojimi spomienkami vzácny hosť, brat spisovateľky Marián Križan a žiačky uvedenej pedagogickej školy Nikola Michalková a Natália Horňáková. Ćitali krátke úryvky zo spisovateľkinho diela V krajine zo zlatého rúna a zbierky básní Koľko len búrok. Za zlatý klinec programu možno považovať čítanie úryvkov z jej knihy Poštárik rodičmi so svojimi deťmi v samostatnom bloku s názvom: Ćíta celá rodina, čita celá dedina. Odznelo tu tiež množstvo inšpirujúcich slov od učiteľky tejto školy Mgr. Milady Precnerovej, ktorá si zaspominala na besedu so spisovateľkou v škole na jej rodnej Orave. Bývalá vyučujúca ludanickej školy Mgr. Anna Pastieriková sa venovala zaujímavej úvahe Križanovej-Brindzovej o rodnom kraji ako inšpirujúcom prostredí k písaniu poviedok. Príjemnú pohodu po oficiálnej časti umocnili neformálne rozhovory s občerstvením, ktoré poskytla Coop Jednota-predajńa Ludanice. Prítomní tohto pekného podujatia si pripomenuli, aké je dôležité vážiť si a ctiť významných ľudí našho rodného kraja, stredného Ponitria. Organizátori ním sledovali taktiež zámer ako neformálnym spôsobom zvýšiť neuspokojivú čitateľskú gramotnosť žiakov a to v spolupráci s rodinami, o čo sa v súčasnosti snaží rezort školstva. Majú predsavzatie ho opäť uskutočniť v budúcom roku so zapojením žiakov a ich rodičov z iných škôl. Je to dobrý príklad nasledovania pre iné školské zariadenia v rôznych lokalitách.

Nikola  Michalková, študentka  Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch