Križanovej-Brindzovej Ludanice

Križanovej-Brindzovej Ludanice. Číta celá rodina, číta celá dedina.

Na Základnej škole v Ludaniciach si pripomenuli známu spisovateľku Helenu Križanovú – Brindzovú pri príležitosti 95.výročia jej narodenia konferenciou s názvom Križanovej-Brindzovej Ludanice. Podujatie, ktoré úvodnými príhovormi otvorili, riaditeľ školy Mgr. Vladimír Káčer a starostka obce Mgr. Ľubica Petráková, inicioval predseda Regionálneho združenia inteligencie Ponitria a zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch /SSOŚP/ Dr. Vladimír Daniš, PhD. V hlavnom referáte ozrejmil v kontexte celého diapazónu ostatných osobnosti nášho regiónu, postavenie osobnosti tejto spisovateľky. Jej prínos, predovšetkým ako autorky kníh pre deti a mládež, zdôraznila vo svojom koreferáte vyučujúca SSOŚP Mgr.Krošláková. Podujatie spestril svojimi spomienkami vzácny hosť, brat spisovateľky Marián Križan a žiačky uvedenej pedagogickej školy Nikola Michalková a Natália Horňáková. Ćitali krátke úryvky zo spisovateľkinho diela V krajine zo zlatého rúna a zbierky básní Koľko len búrok. Za zlatý klinec programu možno považovať čítanie úryvkov z jej knihy Poštárik rodičmi so svojimi deťmi v samostatnom bloku s názvom: Ćíta celá rodina, čita celá dedina. Odznelo tu tiež množstvo inšpirujúcich slov od učiteľky tejto školy Mgr. Milady Precnerovej, ktorá si zaspominala na besedu so spisovateľkou v škole na jej rodnej Orave. Bývalá vyučujúca ludanickej školy Mgr. Anna Pastieriková sa venovala zaujímavej úvahe Križanovej-Brindzovej o rodnom kraji ako inšpirujúcom prostredí k písaniu poviedok. Príjemnú pohodu po oficiálnej časti umocnili neformálne rozhovory s občerstvením, ktoré poskytla Coop Jednota-predajńa Ludanice. Prítomní tohto pekného podujatia si pripomenuli, aké je dôležité vážiť si a ctiť významných ľudí našho rodného kraja, stredného Ponitria. Organizátori ním sledovali taktiež zámer ako neformálnym spôsobom zvýšiť neuspokojivú čitateľskú gramotnosť žiakov a to v spolupráci s rodinami, o čo sa v súčasnosti snaží rezort školstva. Majú predsavzatie ho opäť uskutočniť v budúcom roku so zapojením žiakov a ich rodičov z iných škôl. Je to dobrý príklad nasledovania pre iné školské zariadenia v rôznych lokalitách.

Nikola  Michalková, študentka  Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej v Topoľčanoch