Sponzori

  • Sponzorom pamätnej tabule v Radošine bola firma  Pivnica Radošina s.r.o, ktorej veľmi pekne ďakujeme. Príjemné občerstvenie poskytla Coop Jednota Topoľčany.
  • Sponzorom pamätnej tabule na Základnej śkole Holleho v Topoĺćanoch Valentínovi Beniakovi bol Peter Kozinka – podnikateľ   z Nemečiek, 
  • Sponzorom pamätnej tabule na Zdravotnej śkole v Topoĺćanoch venovanej Andrejovi Hlinkovi bol Ladislav Adamec – podnikateľ z Jacoviec
  • Sponzorom pamätnej tabule v Brodzanoch boli :
    Juraj Peškovič, Róbet Sámela, Andrej Slivka,Milan Šišák, občerstvenie pri slávnostnom odhalení tabule poskytli Coop Jednota Topoľčany a miestny Obecný úrad

coop jednota

pivnica radosina