Publikácia – Osobnosti stredného Ponitria

V súčasnosti  dve občianske organizácie  Regionálne združenie inteligencie Ponitria  a Slovenská historická spoločnosť – krúžok historikov Topoľčany pripravujú publikáciu o osobnostiach  regiónu. Táto publikácia bude slúžiť na ich priblíženie a zároveň na všeobecné pozdvihnutie regionálneho povedomia obyvateľov stredného Ponitria, ktoré je nedostatočné. Mala by sa tak zaplniť medzera, ktorá tu doteraz existuje a splatil by sa tak dlh, ktorý má voči tomuto regiónu jeho inteligencia. Osobnosti budú v publikácii  zoradené abecedne.

Kniha je určená predovšetkým mládeži  stredného Ponitria a samozrejme všetkým jeho obyvateľom a rodákom, ktorí sa zaujímajú o jeho osobnosti a chcú o nich vedieť základné údaje. Publikácia by mala vyjsť tlačou  s počtom strán cca 130 listov, t. j. 240 strán, ozvláštnená farebnou alebo čiernobielou fotografiou dominujúcich a významných osobností. Bude tiež doplnená CD komponentom, kde budú nahraté ukážky z diel uvedených umelcov. Je viac-menej už hotová pre tlač, jej autormi sú učitelia, pracovníci archívu, múzea, niektorých obecných úradov a Matice slovenskej, ktorí sa zriekli nároku na honorár. Preštudovali k zvolenej osobnosti určitú literatúru a internetové zdroje, aby v skrátenej verzii v podstate vystihli o nej životný profil.

Publikácia bude zdarma dodaná do  troch miest regiónu, všetkých obcí, na  všetky školy každého typu, domy seniorov a patričné spoločenské a kultúrne inštitúcie. Jej financovanie bude z viacerých zdrojov, jednak starostami niektorých obcí, sponzormi a inými formami.