Stredné Ponitrie

 

Región stredné Ponitrie zahŕňa oblasť okolia Topoľčian a Partizánskeho. Súčasťou neho  je aj Pobebravie, tvoriace sa okolo rieky Bebrava, ktorá sa vlieva do  rieky Nitra, čiže oblasť okolia Bánoviec nad Bebravou. Región stredné Ponitrie je ako väčšina slovenských regiónov formovaný základnými prírodnými geografickými danosťami. Sú nimi údolie stredného toku rieky Nitra a okolo neho sa vinúce pohoria Vtáčnik, Strážovská Hornatina, Považský Inovec a Tríbeč. Tieto faktory vytvárajú z regiónu  ucelený zemepisný celok a uľahčovali v minulosti ako aj v súčasnosti ľahko zvládnuteľný presun jeho obyvateľov z dôvodov pracovných, obchodných, služobných, rodinných  a iných.

V minulosti najväčším presunom ľudí celého regiónu bol smerom do Topoľčian na pravidelné sobotňajšie trhy, ktoré sa tu konali oddávna. Predávali sa tu rôzne remeselné výrobky, potrebné na chod poľnohospodárskych hospodárstiev. Konali sa tu aj známe konské jarmoky, ktoré boli vyhľadávané aj zahraničnými záujemcami z Rakúska, Nemecka i Anglicka. Raz ročne do mesta prišli predovšetkým peši tisíce pútnikov na známu topoľčiansku púť v prvú septembrovú nedeľu. Topoľčany boli už od polovice 13. storočia známym miestom na diaľkovej ceste vedúcej Ponitrím. Postupne sa z nich stalo významne obchodné a hospodárske centrum stredného Ponitria. Na konci 19. storočia po vybudovaní železnice a malých priemyselných výrobní ich význam pre celý región stúpol. Tento proces vyvrcholil v modernej dobe  vybudovaním závodov, zriadením administratívneho centra a vznikom mnohých škôl. Rôznorodý pohyb obyvateľstva stredného Ponitria smerom dolu, teda do Topoľčian existoval a naďalej existuje a to i napriek tomu, že tento región bol v minulosti a taktiež v súčasnosti rozdelený do rôznych štátnych samosprávnych celkov.