Podujatia

 

 

—————————————————————————————————

V prvom májovom týždni 2016  a v prvom aprílovom týždni 2017  sa uskutočnili na Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej v Topoľčanoch Týždeň regionálnych osobností s cieľom oboznámiť študentov s niektorými osobnosťami regiónu stredného Ponitria a zároveň pozdvihnúť ich povedomie hrdosti na svoj rodný kraj. Za týmto účelom privítali na škole spisovateľku pre detí a mládež Ruženu Smatanovú, ktorá dlhé obdobie pôsobila ako učiteľka v obci Ludanice. Svojím zanieteným rozprávaním o procese vzniku jej knižiek zaujala žiakov, ktorým odpovedala na ich zvedavé otázky. Oni ju naopak zase prekvapili svojimi prezentáciami o jej diele. To isté pripravili o opernej speváčke Margaréte Švercelovej, rodáčky z Brodzian, ktorá sa im po živej besede odmenila viacerými piesňami, ktoré spievala počas svojej kariéry. Mimochodom pani Smatanová ešte v ten deň uskutočnila besedy na Obchodnej akadémii a Cirkevnej  Zdravotnej škole Vincenta d Paul, ktoré iniciovalo vedenie spomínanej pedagogickej školy. V jej knižnici v rámci tohto týždňa besedoval so žiakmi Dr. Žáčik z Tríbečského múzea v Topoľčanoch. Oboznámil ich s významným archeológom Egonom Wiedermanom, rodákom z Topoľčian, ktorý má veľký podiel na organizácií vykopávok v nálezisku obce Bojná z obdobia Veľkej Moravy. Dozvedeli sa od neho tiež o ich dôležitosti pri ďalšom prehĺbení našej histórie z tohto obdobia. V tomto roku sme si pripomenuli 100. výročie narodenia významného topoľčianskeho rodáka Jána Romanovského, bábkarského dramatika, režiséra Bábkového divadla v Nitre a autora známych poviedok Žochárske parády. Z tohto dôvodu sa žiaci na hodinách slovenskej literatúry zaoberali jeho životným tvorivým dielom. Týždeň regionálnych osobností 2016, ktorý mal úspešný priebeh položil základy tradície pre jeho pravidelné každoročné konanie v budúcnosti. Druhý bol rovnako úspešný a bol venovaný trom osobnostiam regiónu.